Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Vedtekne reguleringsplanar

 

 Sentrumsområder - Bustad, næring, industri m.m
 Planidentitet  Namn  Vedteken dato  Plankart     Føresegner 
 20050004  Dalen  20.05.2005  Plankart  Føresegner
 19970001  Høydalsmo Sentrum  28.04.1997  Plankart  Føresegner
 20110002  Høydalsmo Aust  22.11.2011  Plankart  Føresegner
 19900001  Lårdal  27.11.1990  Plankart  Føresegner
 19780001  Åmdasverk  01.01.1978  Plankart  Føresegner

 

 Fritidsbustader og hytter
 Gnr/Bnr  Planidentitet  Namn  Vedteken dato  Plankart  Føresegner
 10/1  20050003  Skatter  13.09.2005  Plankart  Føresegner
 15/11  20140001  Myrbø  17.05.2014  Plankart  Føresegner
 36/3  20100001  Langesælie  08.06.2010  Plankart  Føresegner
 77/1  20080001  Gråndalen hytteområde  02.12.2008  Plankart  Føresegner
 77/1  20030001  Sauli  06.11.2007  Plankart  Føresegner
 77/3  20040001  Buinstøyl  15.06.2004  Plankart med føresegner
 105/2  20080002  Hagahaugarne  02.12.2008  Plankart  Føresegner
 105/7  20050001  Hovund  08.02.2005  Plankart  Føresegner
 105/8  20060003  Brurestøyl hyttefelt  13.06.2006  Plankart  Føresegner
 112/1  20100002  Ånovd - Botnedalen  21.01.2011  Plankart  Føresegner
 113/3, 5  20110001  Låmyr - Botnedalen  24.05.2011  Plankart  Føresegner
 118/1  20040002  Vendalen  07.09.2004  Plankart  Føresegner
 123/1  20050002  Myrstøyl  13.09.2005  Plankart  Føresegner
 123/7  19900002  Hallbjønnsekken Sør - Eldre felt  05.03.1990  Plankart  Føresegner
 123/7  20080004  Hallbjønnsekken sør III  10.06.2008  Plankart  Føresegner
 123/9  20140002  Svivom I  14.10.2002  Plankart  Føresegner
 123/22  20070003  Svivom II  04.12.2007  Plankart  Føresegner
 123/23  19990002  Svivom III  13.12.1999  Plankart  Føresegner
 123/28  20070002  Borsætoppen  08.06.2007  Plankart  Føresegner
 123/32  20020003  Digernes III  14.10.2002  Plankart  Føresegner
 123/56  19990001  Hallbjønnsekken Vest  15.10.2013  Plankart  Føresegner
 127/1  20070001  Neverdalen u/Tveiten  24.04.2007  Plankart  Føresegner
 132/3  20080006  Aamli nedre - Hylebu  09.09.2008  Plankart  Føresegner
 134/1  20080005  Tveiten Søndre - Hylebu  13.06.2008  Plankart  Føresegner
 137/3  2015001  Glosliheia - revidert  14.06.2016  Plankart  Føresegner
 137/5  20090001  Grimdalsbakkane  28.04.2009  Plankart  Føresegner
 138/4  20120002  Fjøddhommen - Hylebu  19.04.2013  Plankart  Føresegner

  

 Andre reguleringplanar
 Gnr/Bnr  Planidentitet  Namn Vedteken dato  Plankart Føresegner 
 26/4  20080003  Omdal Skifer  02.12.2008  Plankart med føresegner
 26/8  20050005  Rui  22.05.2005  Plankart  Føresegner
 34/8  20090002  Vest-Telemark Museum  06.04.2010  Plankart  Føresegner
 43/1  19970002  Rogdeli massetak  28.11.1997  Plankart  Føresegner
 69/1  20070005  Kvåle steinbrot  04.01.2005  Plankart  Føresegner
 99/2  20060002  Liotoppen massetak  17.03.2006  Plankart med føresegner
 120/3  20130002  Dalaåi massetak/deponi  15.05.2013  Plankart  Føresegner
 144/13  20060001  Eikland massetak  13.06.2006  Plankart  Føresegner
   20150002  E-134 Mostøyl - Høydalsmo  14.06.2016  Plankart  Føresegner 

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk