Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

43/1 Reguleringsplan med konsekvensutgreiing for Rogdeli pukkverk: Høyring/ offentleg ettersyn

Kunngjering av planarbeid:


Formannskapet i Tokke vedtok i sak 17/28 å leggje framlegg til ny reguleringsplan for Rogdeli pukkverk (planID 0833-20160002) på del av gnr. 43 bnr. 1. ut på høyring og til offentleg ettersyn. Formålet med planarbeidet er å utarbeide ein ny reguleringsplan for utviding av Rogdeli pukkverk, slik at drift av steinbrotet kan halde fram når eksisterande uttak er sluttført. Utvidinga er på omlag 80 daa (uttak 1,3 mill fast fjell). Planframlegget er lagt ut på heimesidene våre www.tokke.kommune.no. 

Spørsmål kan rettast til Plan- og næringssjef Gunhild Austjord, tlf 350 75 200. Merknader til planframlegget skal sendast postmottak@tokke.kommune.no innan 9. august 2017. 


Dokument i saka:

FS sak 17/28
Planomtale med konsekvensutgreiing Rogdeli
Plankart Rogdeli
Reguleringsføresegner Rogdeli
ROS - analyse
Støyutgreiing Rogdeli
Profil, ny avkøyring E134
Naturkartlegging Rogdeli

  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk