Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Andre tilbod

 Andre tilbod
   
Korps i skulen
Dette er ein «vinn-vinn situasjon» for både skulen, korps og elevar. Målet er å gje alle 3.klassingane (stundom også 2.klassingane på Høydalsmo) ein sjanse å læra seg å spela eit instrument, samstundes som det aukar kvaliteten i musikkundervisninga og på sikt gir fleire musikantar til musikkorpsa på Dalen og Høydalsmo.  3. klasse
Musikkveka Ungdomskulane i Tokke og kulturskulen samarbeider kvart år om eit tverrfagleg prosjektveke som innfatta m.a. dans, band, kor, skodespel, film, mat og kostyme. Kulturskulen har ikkje ordinær undervisning denne veka.  8.-10.klasse
Konsertar/mønstringar
Kvar einskild elev får muligheit til å uttrykke seg gjennom ulike konsertar og utstillingar i gjennom året. Dette er ein del av undervisninga i eit kulturskuleår. Den aktuelle veka
det er konsertar/utstillingar, kan det hende ordinær undervisning fell bort. Elevar som ikkje ynskjer å delta aktivt på tilstellinga, vert oppmuntra til å delta som publikum då
dette også gjev god læring.

Me tek også i mot spørsmål frå organisasjonar, firma eller enkeltpersonar som ynskjer elevinnslag på sine arrangement.
 Alle aldrar

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk