Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Individuell undervisning

 Aktivitet   Anbefalt startalder
 Tangentinstrument    
 Piano Tangentinstrument er mykje brukt i alle typar musikk. Det du lærer i pianoundervisninga kan oftast overførast til andre tangentinstrument.    7-8 år
 Keyboard -
 
 Song    
 Vokal Eleven får undervisning i det personlige instrumentet; songstemmen, og lærer mellom anna pusteteknikk, formidling og korleis ein kan utvikla stemmen.  
 Strengeinstrument    
 Gitar Gitaren er eit hendig og svært allsidig instrument, som passer inn i så og sei alle stilartar. Elevane kan få undervisning i både el-gitar og akustisk gitar. Kan du spele gitar, vil du også kunne finne fram på ukulele, mandolin eller bass.  8-10 år
 Elbass El-bass er eit tøft instrument som er sentralt i bandsamanheng, og som kan nyttast i fleire sjangrar. Bør ha grunnopplæring på akustisk gitar fyrst.  8-10 år
 Slagverk    
 Trommesett Trommesett er sentralt i mange sjangrar, og grunnbestanddelen i eit kvart band. Eleven lærer å halde takta, spele ulike rytmemønster og få god slagteknikk. Meir fysisk krevjande enn slagverk, kan være lurt å prøve dette først.  9 år
 Skarptromme
   9 år
 Stortromme    9 år
 Tråblåseinstrument    
 Fløyte Blokkfløyte og tverrfløyte. Tverrfløyte er ikkje anbefalt før eleven går i 3.klasse.   3. klasse
 Klarinett Allsidig instrument med mange uttrykksmoglegheiter. Ikkje anbefalt før eleven går i 3.klasse.   3. klasse
 Saxofon Også eit allsidig instrument som kan nyttast i om lag all slags musikk. Ikkje anbefalt før eleven går i 3.klasse  3. klasse
 Messinginstrument    
 Kornett Ypparleg for nybegynnarar. Liknar på trompet, brukas i messingkorps.  
 Trompet Fint instrument som er lett å halde. Likner på kornett, men ulik i lyd og utsjånad. Blir brukt i mange sjangrar.  
 Althorn Lett å få lyd i og egner seg godt for nybyrjarar på grunn av beskjeden storleik.  
 Walthorn Limet mellom dei lyse og mørke instrumenta i eit ensemble; viktig for klangbiletet. Fin for nybyrjarar.  
 Baryton Velklingande grovmessinginstrument som er lett å få lyd i. Også fin for nybyrjarar.  
 Tuba Det største instrumentet i messingfamilien. Lett å få lyd i, sentral i korpssamanheng. Ikkje anbefalt for barn under 13-14 år.  
 Trombone Brukt i mange musikalske samanhengar. Kling djupare enn ein trompet og lysare enn ein tuba. Egner seg for nybyrjar.  

  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk