Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Me minner om

tokke_kulturskule
 • Kulturskulen har Kick-off i veke 34, og at undervisninga startar opp i veke 35.
 • Kulturskulen følgjer skuleruta for grunnskulen i Tokke kommune.
 • Det er ikkje ordnær undervisning i kulturskulen under musikkveka.
 • Ved påmelding bind du deg for eit halvt år/eit semester eller eit kurs.
 • Oppseiingar må skje skriftleg i god tid før nytt semester.
 • Elevane må møte til undervisning i rett tid og vere godt førebudd til timane
 • Elevane må melde frå på førehand om dei ikkje kan møte til undervising.
 • Dersom det er noko me trenger å vite om eleven for å gje ei best mogleg tilpassa undervisning, må du ta kontakt med oss!
 • Elevar med individuell undervisning kan få noko undervisning i samspel som ein naturleg musikalsk utvikling for den einskilde eleven.
 • Kulturskulen har diverse instrumenter til utlån
 • Elevar skal sjølv betale for noter/ besifring. Lærarane anbefaler tenester/nettsider der ein kan opprette konto og laste ned gratis/kjøpe naudsynt materiell til undervisninga. Repertoaret finn elevane i samråd med lærarane.

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk