Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Prisar

NB. Endringar kan førekoma

Prisane finn du her.

Elevkontingenten vert fastsett av kommunestyret. Instrumentleige vert fastsett av rektor. Elevkontingenten skal betalast for kvart halvår. Kontingenten skal betalast for heile semestret sjølv om eleven sluttar i løpet av semestret. Den enkelte elev/føresett har ansvar for å forsikre instrumentet - innboforsikring)

Auka kontigantar og moderasjonar
Vaksne (over 18 år) får eit pristillegg på 25% (for enkelttimar).

Korps
Korps og kor lagar eigne avtalar, og får nytte dirigent gratis ved offentlege arrangement.

Manglande undervisningstimer
Dersom meir enn 15% av undervisningstimane fell bort i løpet av semesteret, kan det etter søknad gjevast reduksjon. Dette gjeld ikkje dersom kanselleringa skuldast eleven sitt fråfall.

Sein oppstart
Me har ingen gradert betalingsordning.

Skade på utstyr
Elevane har ansvar for kulturskulen sine instrument og anna utstyr. Skade på instrument må erstattast etter avtale.tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk