Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

100% fast stilling som Vernepleiar

100 % fast stilling offentleg godkjent vernepleiar for tida på Åheim bufellesskap, frå dags dato med arbeid i langvakts turnus og 4. kvar helg. ID 536

Kvalifikasjonar :


Offentleg godkjent vernepleiar

Personleg egnethet vil vektleggast 

Andre opplysningar:

Stillingane inneberer arbeid i turnus med arbeid i helger.

Me kan tilby ein trivelig arbeidsplass og mange spennande arbeidsoppgåver

Trivelige kollegaer

Lønsvilkår: Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk

Tokke  kommune kan tilby:

Variert arbeid i positivt miljø

 Faglege utfordringar og utvikling som fagperson

 God opplæring og samarbeid med andre

 Tokke kommune er IA -bedrift

For nærare opplysingar om stillingane ta kontakt med :

For avdelingsleiarstilling: Ann Wraa, helse og omsorgssjef tlf: 35 07 55 01/97 02 14 22

Tokke helsesenter: Avdelingsleiar Ragna Irene Grave tlf: 35 07 55 32

Åheim bufellesskap: May Anette Brattestå Solli tlf: 35 07 55 22


For alle stillingane gjeld:

I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Om du ynskjer å søkje på fleire av stillingane må det skrivast ein søknad til kvar stilling.

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål sendast på oppfordring eller ved frammøte til intervju.


Søknadsfrist:            30. september 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Søk på stilling elektronisk.

  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk