Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Vikariat som kommunefysioterapeut

Tokke kommune søkjer vikar som Kommunefysioterapeut 100 % frå dags dato - 30.09.18 (med eventuell forlenging). ID 559

Fysioterapeuten sine tenestar vert dela mellom

sjukeheimen, teneste til heimebuande, helsestasjon- og skulehelsetenester samt førebygging  og kvardagsrehabilitering.  Til stillinga ligg og noko friskvernsarbeid.

Fysioterapeuten har og ansvaret for koordinering og planlegging av fysioterapitenesta i kommunen.

Gjennom tverrfagleg samarbeid vert det satsa på å skape eit godt habiliterings- og rehabiliteringstilbod til eldre, vaksne og born.

Det er og 3 avtaleheimlar for privatpraktiserande fysioterapeutar som driv kurativt arbeid i kommunen.

Me ynskjer søkjarar som:

  • Er offentleg godkjent fysioterapeut
  • Er sjølvstendig og fleksibel
  • Har eit ynskje om å drive utviklingsarbeid
  • Det vil bli lagt vekt på personleg eignaheit
  • Søkjar må inneha førarkort 

Me kan tilby:

  • Arbeid i eit utviklande miljø
  • Konkurransekraftig lønn
  • Hjelp til å finne bustad

For informasjon om stillinga ta kontakt med avdelingsleiar Marianne Skriudalen

tlf: 35 07 55 30/ 95 78 31 73  

I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Søknadsfrist:        25. mars 2018


Søk på stilling elektronisk.
  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk