Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Helse og omsorgsetaten i Tokke kommune har ledig fyljande stillingar som sjukepleiar

100%  vikariat stilling autorisert sjukepleiar i  tidskontostilling  ved Tokke helsesenter frå 1.07.18  og eit år fram. ID 571

 100 % fast stilling autorisert sjukepleiar,  intern vikarstilling i helse og omsorgsetaten, Heimeavdeling i heimetenesta.  ID 573

Vi søkjer personar som kan vera med og utvikla tenestane i Tokke kommune og som samstundes kan vera med å styrke dei tenestane vi allereie har.  Du som søkjer skal vera fleksibel og vera interessera i arbeidet med å utvikla våre tenestar.

Kvalifikasjonar for stillinga:

Autorisert sjukepleiar

Gode norskferdighetar, snakke, forstå og skrive norsk

Serviceinnstilt og fleksibel

Evne til samarbeid og ha fokus på løysningar.

Bidra til innovasjon og utvikling innan pleie og omsorg

Bidra til at eininga når sine målsettingar

For stilling i heimebasera omsorg må søkjar ha sertifikat

Andre opplysningar:

Stillingane inneber arbeid i turnus med arbeid på helg.  Ved Tokke helsesenter arbeider personale etter årsturnus pr. d.d. der personale er med å planlegger eiga turnus.

 

Me kan tilby ein trivelig arbeidsplass og mange spennande arbeidsoppgåver

Trivelige kollegaer

Lønsvilkår: Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk

Tokke  kommune kan tilby:

Variert arbeid i positivt miljø

 Faglege utfordringar og utvikling som fagperson

 God opplæring og samarbeid med andre

 Tokke kommune er IA -bedrift

For nærare opplysingar om stillingane ta kontakt med :

Tokke helsesenter: Avdelingsleiar Ragna Irene Grave tlf: 35 07 55 32

Heimeavdeling i heimetenesta: Avdelingsleiar Kirssti Romtveit Ljøstad, tlf. 35 07 55 21

Det elektroniske søknadsskjemaet skal fyllast ut så fullstendig som mogleg.

Om du søkjer på fleire av stillingane må det skrivast eitt søknadsskjema for kvar stilling.

I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål sendast på oppfordring eller ved frammøte til intervju.

Søknadsfrist: 23. juni 2108Søk på stilling elektronisk.

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk