Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Barnehage

Heildags plass

2 dg. pr. veke kr 1235 pr. mnd
3 dg. pr. veke kr 1851 pr. mnd
4 dg. pr. veke kr 2468 pr. mnd
5 dg. pr. veke kr 2910 pr. mnd
Kjøp av ekstra timar kr 57 pr. time

Syskenmoderasjon:

          Full pris – for barnet med høgast månadspris

            50% for sysken nr. 2 – for barnet som har nest dyrast månadspris

            60% for sysken nr. 3 – for barnet som har tredje dyrast månadspris

            80% for sysken nr. 4 – for dei påfølgjande borna.

Merknad:          Syskenmoderasjon blir sett i heilskap for føresette som har born i barnehage og SFO.

Talet på månader med betaling:

          Betalingsfri månad i juli for dei som har tilbod 11 mnd. pr. år.

          Tilbod frå medio august til medio juni – betaling i 10 mnd. pr. år.

Betaling for mat:

          Kr 20,- pr. dg

            (Kostpris)

Gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringar:

Frå 1. august 2016 har alle 3, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphald i barnehage per veke. Ordninga gjeld familiar eller hushaldningar som har ei samla inntekt på mindre enn 450000 kroner. Frå 1. august 2018 blir inntektsgrensa heva til 533 500 kroner.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga:

Dersom maksprisen er høgare enn 6 prosent av samla inntekt til familien eller hushaldninga, skal du ha redusert pris. Dette vart innført 1. mai 2015.
Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. I 2017 gjelder det for hushaldningar som har samla inntekt som er lågare enn 500 500 kroner. Frå 1. januar 2018 er inntekstgrensa 533 500 kroner. 

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk