Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Omsorg

EIGENBETALINGSSATSAR FOR OMSORGSETATEN FRÅ 01.01.2017

Den einskilde si betaling er stigande etter inntekt (f.o.m. GR 1 t.o.m. GR 4) inndela etter folketrygda sitt grunnbeløp slik:

(1 G = kr 92 576 pr 01.05.16):

  • GR 1 = 0 –2 G (dei som tener inntil kr 185 152,-)
  • GR 2 = 2- 3 G (dei som tener inntil kr 277 728,-)
  • GR 3 = 3 – 4 G (dei som tener inntil kr 370 304,-)
  • GR 4 = over 4 G (dei som tener over kr 370 304,-)

 

 TYPE TENESTE    GR 1  GR 2  GR 3  GR 4 
 Abonnement heimetenester Pr. mnd   200  612  1235  2030
 Timepris heimehjelp Pr. time  75  142  190  280
 Leige tryggleiksalarmar Pr. mnd  315  315  315  315
 Heimevaktmeistartenester Pr. oppdrag  185  185  185  185
 Dagopphald Pr. dag  80  80  80  80
 Korttidsopph. sjukeheheim/omsorgss. Pr. døgn  155  155  155  155
 Middag m/dessert Pr. måltid  90  90  90  90
 Middag u/dessert Pr. måltid  75  75  75  75
 Frukost/kvelds Pr. måltid  48  48  48  48
 Suppe/graut Pr. måltid  40  40  40  40
 Kaffi/kake Pr. måltid  19  19  19  19
 Abonnement alle måltid Pr. mnd.  4000  4000  4000  4000
 Leige vaskemaskin/vask av tøy Pr. mnd.  250  250  250  250

 

Husleigekontraktar i Helse- og omsorgsetaten:

  • Omsorgsbustadane v/Tokke omsorgssenter: kr 4.620/mnd. Ekstra rom kr 550/mnd
  • Alle andre bustadar (pensjonata og trygdebustadar) kr 4 189/mnd
  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk