Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
Sist endra: 29.02.2016Kontaktavdeling: Økonomiavdelinga

Kommunale eigedomsgebyr

Etter §15 i lov av 6.juni 1975 om eigedomsskatt til kommunane, er liste over eigedomsskattane for 2016 lagt ut til offentleg gjennomsyn på økonomiavdelinga (kommunekassa) i 3 veker frå tysdag 01.mars 2016.

Skattesatsen er 0,7% på verk og bruk, etter kommunestyrevedtak 08.12.2015. Eventuell klage på utskrivinga av eigedomsskatt må vera innsendt til eigedomsskattekontoret/økonomiavdelinga innan seks veker frå skattelista er lagt ut eller skattesetelen/fakturaen sendt ut.
Renovasjonsgebyret er ikkje auka i 2016, vatn/avløp auke 15%, feiing/brannsyn auke 15% og slam/septik auke med 24,4%. Innbetalingskort for 1.termin kommunale eigedomsgebyr og eigedomsskatt er under utsending.

Teknisk etat/øk.avd.


Prosent

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk