Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Offentleg ettersyn - Forskrift om rett til opphald i sjukeheim - kriterier og ventelister

Omsorg
Stortinget vedtok 13 juni 2016 endringar i pasient og brukarrettighetslova og helse og omsorgstenestelova som gir rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester.
Kommunen er pålagt å utarbeide kommunal forskrift for tildeling av langtidsplassar. 

Helse og sosialutvalet i Tokke kommune gjorde 8. mars vedtak om å legge ut forslag til slik forskrift til offentleg ettersyn på kommunehuset. Forslaget ligg ute i perioden 23.3.17 – 22.05.17 

Her finn du forskrifta… 

Eventuell uttale/merknader må sendast skriftleg innan 23.05.17 til: 
postmottak@tokke.kommune.no
eller 
Tokke kommune
Storvegen 60 
3880  Dalen 

  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk