Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Høyring: Revisjonsdokument Sundsbarmreguleringa

NVE har lagt revisjonsdokumentet for Sundsbarmreguleringa ut til offentleg høyring. Høyringsfristen er 15.des 2016.

Sundsbarm kraftverk fekk konsesjon på regulering og overføring av Flatdalsvassdraget, Morgedalsvassdraget og Dalaåi (Oftevassdraget) i 1963. I Tokke kommune er det vassføringa i Ofteåi og Oftevatn i Høydalsmo som er redusera som fylgje av at mykje av vatnet i Ofteåi  etter reguleringa er overført til Sundsbarmvatn. Regulanten har pålegg om minstevassføring på 40 liter pr sekund målt ved brua (E134) i Høydalsmo.

Kommunane Seljord, Kviteseid og Tokke kravde revisjon av konsesjonsvilkåra i 2013, og i Tokke er det attgroing i Oftevatn som er peika på som sentral problemstilling.

Konsesjonæren (Sundsbarm Kraftverk) foreslår at konsesjonsvilkåra held fram som i dag utan endringar.

Høyringsdokumentet finn du på NVE sine sider: https://www.nve.no/konsesjonssaker/

I tillegg er det lagt ut på bibliotekfilialen i Høydalsmo og på kommunehuset på Dalen. Du kan også laste ned dokumentet her og vedlegget her.

Ofteåi Høydalsmo ved minstevassføring
  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk