Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Tilskotsordningar for jord- og skogbruket i Tokke 2019

SMIL/NMSK

Det vert gjeve tilskot til følgjande tiltak:

  • Ungskogpleie (NMSK) 40 %
  • Kulturlandskap og verneverdige bygningar (SMIL) 20-50 %
  • Hydrotekniske anlegg (SMIL) 20-50 %

Søknadsskjema NMSK ( LDIR-909Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur)

Søknadsfrist SMIL-midlar: 1. juni. 
Siste frist for NMSK-midlar: 1. oktober.

Kommunale tilskot i medhald av landbruksplan

Det vert gjeve tilskot til følgjande tiltak:

  • Oppgradering/nybygging av driftsbygningar 20 %
  • Drenering av dyrka mark (både kommunalt og statleg tilskot) inntil 40 %
  • Nydyrking inntil40 %

Søknadsskjema

Søknadsfrist kommunalt tilskot: 1. juni

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk