Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Ledige tomter

Tokke har mange ledige regulera tomter i kommunale bustadfelt som er ferdige opparbeidde. Tomter som er 10 år eller eldre vert gjeve bort gratis.

Det er fire regulera felt på Dalen som er Vistadmoen,Huvestad, Huvestadodden og Buøy. Elles er det eit felt i Åmdals Verk, Høydalsmo og Lårdal. I feltet på Huvestad (Hakesflot vest) vert tomtene selt for kr.65000,- pr.tomt i 2009 etter indeksregulering.I det nye feltet i Åslandsreinane ver fylgjande ledige tomter selt for: A1, A2 og A3 for kr.150000,- pr.tomt. A4, A5, A6 og A7 for kr.120000,- pr.tomt. Med indeksregulering frå 01.01.2010. I tilleg kjem anleggsbidraget frå VTK, oppmålingsgebyr og dok. avgift.Ute i grendene ligg det ledige tomter i Byrte, Mo, Skafså og Austheia.Det er tre ledige industirområde i Tokke, Høydalsmo, Vistadmoen og Haugsevje.


  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk