Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Landbruk

Saker som kontoret får til avgjerd og uttale kan vere t.d. konsesjonssaker inkl. bupliktsaker, deling og omdisponering etter jordlova, drivepliktsaker etter jordlova, motorferdsel i utmark, viltsaker, høyringssaker og andre saker innan fagfeltet:

 • Forvaltning av jord-, odels- og konsesjonslov. Erverv av fast eigedom (konsesjon)
 • Deling av eigedom
 • Bu- og driveplikt
 • Bygdeutviklingsmidlane og informasjon om desse - tilskot til tradisjonelt landbruk/tilleggsnæring
 • Informasjon / søknadskjema
 • Tilskotsordningar etter jordbruksavtala
 • Miljøplan
 • Produksjonstilskot i jordbruket
 • Kommunale tilskotsordningar - SMIL-ordninga mm
 • Nøkkeltal for landbruket i Tokke 2013
 • Oppsummering jordbruk Tokke 2013
 • Oppsummering jordbruk Tokke 2014
 • Kokebok i drift av gardskog
 • Kostnad etter skatt og tilskot på ungskogpleie 2014
 • Oppsummering skogbruk Tokke 2013
 • Oppsummering skogbruk Tokke 2014
 • Skogkultur 2014
 • Tidlegpensjon for jordbrukarar
 • Skogfond og skogsbilvegar

Kontoret driv rettleiing innanfor skogbruk og jordbruk.

 • Nøkkeltal for landbruket i Tokke 2013
 • Fagmidlar i landbruket 2016

 • Jordbruk
 • Oppsummering jordbruk Tokke 2013
 • Oppsummering jordbruk Tokke 2014
 • Oppsummering jordbruk Tokke 2015
 • Skogbruk

 • Kokebok i drift av gardskog
 • Kostnad etter skatt og tilskot på ungskogpleie 2014
 • Oppsummering skogbruk Tokke 2013
 • Oppsummering skogbruk Tokke 2014
 • Oppsummering skogbruk Tokke 2015
 • Skogkultur 2014
 • Kostnader etter skatt og tilskot på ungskogpleie 2014

  tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk