Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Forliksråd

 • Fri rettshjelp

 • Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet

  Generelt

  For at eit norsk dokument skal vere gyldig i utlandet, må du først få det signert av ein notarius publicus (byfutembete eller tingrett). Deretter må du få eit apostillestempel, som er ei legalisering av dokumentet og stadfester at underskrifta til notarius publicus er ekte.

  For at eit norsk dokument skal vere gyldig i utlandet, må det førast på eit apostillestempel. Dette kan du til dømes trengje dersom du skal inngå ekteskap overfor utanlandsk myndigheit og ein av partane er norsk statsborgar, eller dersom du skal kjøpe eller selje eigedom i utlandet.

  Dokumentet må først vere signert av ein notarius publicus (byfutembete eller tingrett). Apostillestempelet er ei legalisering av dokumentet og stadfestar at underskrifta til notarius publicus er ekte.

  Pris

  Apostillestadfesting er gratis. Du må likevel betale for eventuelle kostnader knytta til å skaffe eller kopiere dokument.

  Brosjyrer og informasjon

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal leggje fram dokument i, og undersøk kva for dokument dei krev apostille på. For dokument du skal bruke i Norden, treng du ikkje apostille, berre stempel frå notarius publicus.

  Apostillestadfesting får du hos Fylkesmannen ved å framvise tilstrekkeleg dokumentasjon (originale underskrifter).

 • Klage til Sivilombodsmannen

 • Konfliktråd

 • Separasjon og skilsmisse

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk