Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing

Kemneren er den som kontrollerer at arbeidsgivar trekkjer skatt og arbeidsgivaravgift i samsvar med vedtektene i skattebetalings- og folketrygdlova. Det er høve til å få informasjon og rettleiing dersom du tek kontakt med kemneren i kommunen din.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Skatteoppkrevjaren kontaktar arbeidsgjevarar/firma for å kontrollere rekneskap og gje rettleiing på områda lønn, skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og pliktig innrapportering. Nyetablerte verksemder bør sjølve ta kontakt for å få informasjon og rettleiing.

Målgruppe

Arbeidsgjevarar og firma

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta. Sjå skattebetalingslova § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Lover

Skattebetalingsloven

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Økonomiavdelinga
Telefon:35075200
Epost:okonomi@tokke.kommune.no
Postadresse:Storvegen 60 3880 DALEN
Besøksadresse:Storvegen 60 3880 DALEN

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-05-08 10:44