Hundar skal haldast i band og under forsvarleg oppsyn:

- I bustadområde og friområde innafor bustadområde samt i nær anlegg for idrett og friluftsaktivitet med unntak av organisert aktivitet: Heile året

- I utmark der bufe beiter fram til 15 september.

- I og ved innmark fram til 25 september.

Les meir her