Barnehagestart 18 August 2021

Velkomen til nytt barnehage år 2021-2022

Måndag 16. og tysdag 17. august er det planleggingsdagar. Barna sin fyrste dag blir onsdag 18. august.

Velkomen til nye og gamle barn.

 

Ut i frå koronasituasjonen kan barnehagen fylgje grønt nivå i trafikkljosmodellen, det blir då ein tilnærma normal barnehagedag, men me må fylgje desse smitteverntiltaka:

  • Ingen sjuke skal møte i barnehagen, sjølv med milde symptom
  • Det er viktig å haldee avstand der det er mogleg
  • Normalt reinhald og handhygiene