Tokke kommune v/ Plan, næring og kultur inviterar til fagkveld om hjortevilt i Tokke. Fokuset denne kvelden blir på hjort og elg i kommunen vår. 
Kor står vi, og kor vil vi?

Program:

  • Velkommen og innleiing 
  • Hjort og hjortejakt. Foredrag på Teams med ein av Noregs fremste hjorteforskarar Erling Meisingset. Han jobbar for NIBIO, og er samstundes ein dedikert hjortejeger.
  • Kaffipause
  • Korleis er stoa for elg- og hjortebestandane i Tokke? Gjennomgang av jaktstatistikk frå jakta 2023.
  • Opent for innspel og attendemeldingar frå jegerstanden til kommunen.

Me siktar på å runde av kvelden ca kl 21. 

 

Vel møtt!

Med helsing
Morten Elgaaen
Skog- og utmarksrådkjevar