Tokke kommune ynskjer å legge til rette for at ungdom i Tokke kan treffast òg i feriane. Det kan vere aktivitet utanfor kommunegrensene, eller arrangement i kommunen.

Aktivtetane er gratis å deltaka på. Me syter for aktivitet, mat og transport.

Dersom du går i 8.klasse eller eldre(opp til 18 år) og er busett i Tokke kan du delta. Begrensa antall plassar.

Bindande påmelding.

Gå til fanen skjema nedst på denne sida for påmelding.

*Dersom du har symptom på luftvegssjukdom har du ikkje høve til å deltaka, pga covid 19. 

Vinterferie 2021

Dato: 25.02.21

Kl. 15.00 - 22.00

Elvarheim og Tokkehallen

Ungdomsklubben inviterar ungdomskuleelevar til aktivitetsdag I vinterferien. Elvarheim er open heile ettermiddag og kveld med alle sine aktivitetar.. Me opnar Tokkehallen frå 15.00 - 18.45. Der blir det blir sumobryting, Body Zorb-fotball og ana moro. Det vert og workshop i digital kunst på elvarheim i same tidsrommet.

Kl 19.00 et me tacomiddag på Elvarheim og fortsett kvelden der.

Det er taxiskyss (16 plassar) frå Høydalsmo (bussplassen ved skulen) med avreise 14.30 og heimreise 22.00.

GRATIS- begrensa antal plassar.

Påmelding her

Kontakt:

Tor Øystein: 97539809

Tarjei: 98808986