Formannskapet i Tokke kommune vedtok i møte 23. oktober d.å  å leggje Kommunedelplan for helse og omsorg 2019 -2030 ut til høyring og offentleg ettersyn

Jf. Plan og bygingslova § 5-2.

Kommunedelplan Helse og Omsorg 2019 - 2030

Folkehelseprofil

Det gode liv i Telemark

Innspel og merknader til planen kan sendast til postmottak@tokke.kommune.no  eller Tokke Kommune, Storvegen 60, 3880 Dalen,  innan 13. desember 2019.

For meir informasjon, ta kontakt med kommunalsjef for helse og omsorg Ann Wraa, tlf 35 07 55 01.