I haustferien blir det følgjande gratis fritidstilbod og kurs for born og ungdom i Tokke. Tilboda gjeld og hybelbuarar i Tokke.

  • To båtførarkurs, 8.-10. og 15.-17.10
  • To tilbod om rideleir, frå 11.10 til 14.10 (FULLT) og frå 13.10 til 14.10
  • «Kom og prøv»-kveld på Skafså Motorsportklubb 13.10

 

Meir informasjon om tilboda finn ein her:

https://www.tokke.kommune.no/ferieaktivitet-for-ungdom.536754.nn.html