Helsestasjonen og skulehelsetenesta har ansvar for førebyggjande og helsefremjande arbeid for barn og unge i alderen 0 – 24 år. Me jobbar etter lågterskelprinsippet, det vil seie at det skal vere låg terskel for å ta kontakt med oss om det er noko du tenkjer på, og ein stad der foreldre kan søkje råd og rettleiing i høve barnet si helse og utvikling.

 

Tilgjengeleg:

Måndag til fredag kl 08.00 - 15.30  Med atterhald om treffetider på skulane og møter

Treffetider skulane:

Høydalsmo skule                       tysdag     08.30 – 14.30

Tokke skule                                tysdag     08.30 – 14.00

Vest Telemark  VGS skule         måndag  10.00 – 14.30 og torsdag 09.00 - 11.00

Helsestasjon for ungdom  HFU  torsdag   14.00 – 16.00 på Tokke helsestasjon                                                   
HFU fylgjer skuleruta. Kontakt eventuelt Tokke helsestasjon utanom skuleruta.     

 

Informasjon frå Helsenorge, Sikkerhet for små barn (1 - 6 år)