Legekontoret har fleire vaksiner att, så er du i risikogruppa vil vi gjerne at du tek kontakt for vaksine før 01.12.21. Send melding via helsenorge.no eller ring legekontoret.

Vaksinen er sterkt anbefalt for risikogrupper, og for disse er vaksinen gratis.

Andre uprioriterte grupper får meir informasjon om tidspunkt for vaksinering etter 01.12.21.

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/