Vaksina er tilrådd for:

 • Alle over 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko
 • Premature born mellom 6 mnd. og 5 år
 • Born og vaksne med:
  • Kronisk lungesjuksom (inkl. astma)
  • Hjarte- og karsjukdom (utanom velregulert høgt blodtrykk)
  • Diabetes type 1 og 2
  • Leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sjukdom
  • Nedsett immunforsvar
  • Alvorleg fedme (KMI over 40)
  • Andre alvorlege sjukdommar der influensa vil vere ein alvorleg helserisiko
 • Personar som bur samen med immunsupprimerte
 • Svinerøktarar

Sjølv om ein ikkje er i ei av dei tilrådde gruppene, kan ein møte opp for å få influensavaksine.

Det vil samstundes vere mogleg å få koronavaksine på dei oppsette tidspunkta.

Influensavaksinering kostar kr. 200,- for alle.

Koronavaksinering er gratis.

Folkehelseinstituttet venter influensaepidemi til vinteren - FHI

Influensavaksine - FHI

Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI

 

Informasjon om influensavaksinene (henta frå fhi.no)

Influensaviruset er i stadig endring, og derfor blir influensavaksinene oppdatert før hver sesong. Årets influensavaksiner inneholder fire influensavirustyper: to A-stammer og to B-stammer.

Effekten av influensavaksine varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det betyr at noen får influensa selv om de har tatt vaksine, men vi ser likevel at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp.

Sykehjemsbeboere over 65 år får tilbud om en annen influensavaksine (Fluad) enn resten av befolkningen, da denne er vist å kunne gi bedre effekt enn den tradisjonelle influensavaksinen blant de eldste.

For barn er det to ulike typer vaksiner tilgjengelig. En som man setter i armen, og en nesesprayvaksine. Injeksjonsvaksinen er godkjent for barn fra 6 måneder, mens nesesprayvaksinen er godkjent for aldersgruppen 2-17 år, med noen unntak.

 

 

vaksiner.png