Det er viktig at du gjer det du kan for å skaffe svar på generelle spørsmål sjølv og ikkje overbelastar legekontoret med telefonar.

 • Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no
 • Dersom du ikkje finn svar på det du lurar på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
 • Dersom du trur du er smitta, ring fastlegen din.
 • Hvis du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117.
 • Rask psykisk helsehjelp er tilgjengeleg på telefon 970 58 050 i tidsrommet 8.00-16.00.
 • Diakon Eilev Erikstein tlf. 911 13 580 
 • Råd om samtale med barn og unge finn du HER.

Vaksinestatus

Pr. 11 oktober 2021 

1698 innbyggjarar i Tokke er vaksinert med dose 1 – dvs 78,9%. Av desse er 1518 også vaksinert med dose 2 (70,6%).

Prosenten ovanfor vert rekna ut frå alle innbyggarar i kommunen. 

Alle innbyggjarar i Tokke kommune over 18 år skal no ha fenge tilbod om 1. dose med koronavaksine.  

 

Prioriteringsgruppene

1. Dei som bur på sjukeheim 

2. Alder 85 år og eldre. 
3. Alder 75-84 år.

4. Alder 65-74 år og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar med høg risiko for alvorleg forløp.

5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar.

6. Alder 45-54 år med underliggende sjukdomar.

7. Alder 18-44 år med underliggende sjukdomar.

8. Alder 55-64 år.

9. Alder 45-54 år.

10. Alder 18-24 år og 40-44 år.

11. Alder 25-39 år.

Smittestatus

Det er p.t. ingen kjent smitte (covid-19) i Tokke.

Mistenker du at du er smitta?

https://helsenorge.no/koronavirus/koronasjekk

NB! Det er viktig at du ringjer legen før du oppsøkjer hjelp.

Tokke legekontor: 35 07 55 60

Legevakt: 116117

 

z 99whGs LiPQAAAABJRU 5ErkJggg==

J 4VYAVYAVaAFWAFWAFWgBVgBcaHAv 8zPobJo 2QFWAFWgBVgBVgBVoAVYAVYAUMF 2AgYqsHvWQFWgBVgBVgBVoAVYAVYgXGiwL 8BDFT 5kg 0EtFUAAAAASUVORK 5CYII=

Korona symptom.PNG

 

Reglar for besøk Tokke helsesenter

 

Det er godt at vaksinering no opnar for meir besøk til bebuarar på sjukeheimen, og alle er velkomne til å besøke kjende og kjære. Men pandemien er ikkje over enno, og me må vere budde på at det kan koma nye smittebylgjer. Me som har ansvar for omsorgstenestane ber difor om at: 

 • Alle besøk avtalast via telefon på førehand:
  - Skjerma avdeling: 35075588
  - Korttidsavdeling : 35075583
  - Langtidsavdeling: 35075583
 • Besøkande må vere friske og ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon
 • Besøkande må halde minst ein meters avstand.
 • Alle besøkande må sprite seg når dei kjem, og ikkje ta på noko.
 • Ved besøk inne på bebuaren sitt rom skal det ikkje vere fleire enn 2 besøkande i gongen. Dette på grunn av retningslinjer om avstand.
 • Ved besøk ute er det ingen grense på antall, men alle må fylgje generelle smittevernreglar.
 • Besøkande skal ikkje vere i fellesareal inne på institusjon.
 • Avlastningspasientar bør ikkje ha besøk om det ikkje ligg føre særlege grunnar.
 • Me fører besøksprotokoll i tilfelle det vert naudsynt med smittesporing i etterkant.

 

 

Velkomen!

Tokke helsesenter

Ragna Iren Grave avdelingsleiar

Lars Håvard Eriksen smittevernlege

 

 

 

Brot på karantene/isolering

Kommunen understrekar at grove og forsettlege brot på isolasjon- og karantenereglane kan straffast med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.