Tokke kommune har fått ekstra tildeling på kr. 1.000.000 i samband med utbrot av Covid19- krisepakke 3.

Verksemder og næringsaktørar kan søke om midlar til tiltak som fremmar auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensiale.

Verksemder med tilknyting til kommunen vil bli prioritert , også nyetableringar.

Næringsverksemder som er registrert som AS, ANS og ENK kan søkje om tilskot.

Her finn dykk informasjon om kriterier for søknad, korleis dykk kan søke m.m. PDF document ODT document