Politiske møter

  • Ungdomsråd
  • Helse og sosialutvalet
  • Oppvekstutvalet
  • Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
  • Representantskapet - arena mellom PPT og politikere