Lag, foreiningar og organisasjonar i Tokke kommune kan søkje om tilskot for drift og administrasjon for 2021. Årsrekneskap og årsmelding for 2020 og budsjett for 2021 skal ligge ved søknaden.

Informasjon

Elektronisk søknadsskjema

Papirskjema kan du få på kommunehuset, e-post postmottak@tokke.kommune.no eller ta kontakt på tlf. 35 07 52 00.

Søknadsfristen er 15. mars. 2021