Har du framlegg til kven som bør få Tokke kommune sin kulturpris?

Kulturprisen skal stimulere kulturlivet i kommunen og gi honnør for ein spesiell innsats innafor kulturfeltet.

Prisen kan delast ut til enkeltpersonar eller lag og organisasjonar som har tilknyting til Tokke kommune. Dersom to eller fleire kandidatar vert funne likeverdige kan prisen delast.

Veit du om ein eller fleire som fortener pris for innsatsen?

Tokke kommune oppmodar til å sende inn kreative og godt grunngjeve forslag!

 

Frist for innsending er 3 juni 2021.

Forslag skal sendast skriftleg til Tokke kommune ,Storvegen 60, 3880 Tokke, eller som e-post til postmottak@tokke.kommune.no

Tidlegare kulturprisvinnarar: