1. 100 % fast stilling som PP-rådgjevar f.o.m. 01.01.2021

2. Inntil 80 % vikariat som PP-rådgjevar f.o.m. 01.01.2021 t.o.m. 30.06.20

Sjå fullstendig utlysing her.