Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Leirskuleopphald

Det er vanleg at elevane dreg på leirskule saman med læraren sin ein gong i løpet av grunnskulen. Undervisninga vil i stor grad gå føre seg utandørs, anten på fjellet eller ved sjøen der leirskulen ligg.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Ein del av undervisningstida i grunnskulen kan leggjast til ein leirskule. I så fall vil dette vere ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa. Skulen har inga plikt til å tilby opphald på leirskule, men det er vanleg at elevane drar på leirskule saman med læraren sin ein gong i løpet av grunnskulen. Undervisninga vil i stor grad skje utandørs, anten på fjellet eller ved sjøen der leirskulen ligg.

Det praktiske opplegget knytt til turen vil bli drøfta med dei føresette på førehand.

Ein del av undervisningstida i grunnskulen kan leggjast til ein leirskule. I så fall vil dette være ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa.

 

I Tokke kommune er det slik at alle elevar i 7.klasse reiser på leirskule i vårsemesteret. Elevane reiser til ein leirskule som ligg ved sjøen.

 Det praktiske opplegget knytt til turen vil bli drøfta med foreldra på førehand.

Pris for tenesta

For eleven er leirskuleopphaldet gratis.
 
For skuleturar kan det koma kostnader til mat. Turen treng ikkje finansierast av skulen. Ein skuletur kan til dømes finansierast ved hjelp av dugnad, småjobber eller loddsalg.
 
Ein føresett eller ein foreldregruppe kan donera pengegåver til ein slik skuletur, men gåva må gjevast anonymt, og må koma heile elevgruppa til gode.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå opplæringslova §§ 2-3, 2-15 og 10-9

Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Gratisprinsippet

Utestengelse fra skoletur som sanksjon

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Etat for oppvekst kultur idrett adm
Telefon:35 07 52 00
Epost:postmottak@tokke.kommune.no
Postadresse:Storvegen 60 3880 DALEN
Besøksadresse:3880 DALEN

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-05-08 10:44