Folkehelseinstituttet oppmodar skular og barnehagar til å arrangere kampanjer mot hovudlus i veke 10 og 35. Dersom sjekk og behandling for hovudlus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antal hovudlustilfelle over tid.

Til foreldre i barnehagen

Til foreldre i skulen

Informasjonsskriv på Arabisk

Informasjonsskriv på Engelsk