Søknad om barnehagehageplass i Tokke kommune for barnehageåret 2020 – 2021
 
Ein søkjer ny plass, endring, og overgang til annan barnehage i kommunen.
 
Søknadsfrist: 29. februar 2020
 
I barnehagen har barnet plass fram til skulestart.
Det er 1 mnd. skriftleg oppseiingsfrist.
 
 
Velkomen som søkjar!