NAV VEST-TELEMARK

 

TOKKE : opent for dropp inn kvar måndag og torsdag kl 1000-1400

 

VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV

RING TELEFONNR. 40 61 62 18

STATLEGE TENESTER :DERSOM DU HAR EIN FAST KONTAKTPERSON KAN DU SKRIVE  TIL  HAN/HENNE I DIN DIGITALE AKTIVITETSPLAN evt RINGE/SENDE SMS

Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55 55 33 33

ARBEIDSGJEVARAR BRUKAR WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55553336

Direkte nr til markedskontaktar

Seljord , Kviteseid,Nissedal : 41 22 39 54 Tore Dag Lid

Fyresdal ,Tokke ,Vinje: 96 01 12 38 Anne Marie Aasheim

IA –Rådgjevar : 99 44 92 30  Olav Aalandslid

DIREKTE NR TIL :

TELEFONLISTE TOKKE- STATLEGE YTINGAR

ÅSE WRÅLID                                          TLF 41 28 35 92

CECILIE NESHEIM                                 TLF 46 92 49 48

LIV BRUBAKK                                         TLF 90 54 93 52

KURT JOAR WRÅLID                             TLF 90 41 81 38

JANNE HAUGLAND                                TLF 40 10 49 46

VIVIANA BURGOS                                  TLF 40 91 46 47

ÅSTA Børte                                              TLF 94 98 47 61

SUSANNE LIEN                                       TLF 40 61 68 23

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95 83 22 11

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90 94 67 08

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN