Frå 30.11.20  vil NAV Vest –Telemark ha fylgjande opningstider :

SELJORD: bare avtalte møter/samtaler

VINJE :      bare avtalte møter/samtaler

FYRESDAL : bare avtalte møter/samtaler

KVITESEID: bare avtalte møter/samtaler

TOKKE : opent for dropp inn kvar måndag og torsdag kl 1000-1400

 

VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV

RING TELEFONNR. 40616218

STATLEGE TENESTER :DERSOM DU HAR EIN FAST KONTAKTPERSON KAN DU SKRIVE  TIL  HAN/HENNE I DIN DIGITALE AKTIVITETSPLAN evt RINGE/SENDE SMS

Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55553333

ARBEIDSGJEVARAR BRUKAR WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55553336

 

Direkte nr til markedskontaktar

Seljord , Kviteseid,Nissedal : 41223954 Tore Dag Lid

Fyresdal ,Tokke ,Vinje: 40476863 Margit K. Bergland

IA –Rådgjevar : 99449230  Olav Aalandslid

 

 

DIREKTE NR TIL :

TELEFONLISTE TOKKE- STATLEGE YTINGAR

KURT JOAR WRÅLID       TLF 90418138

JANNE HAUGLAND         TLF 40104946

VIVIANA BURGOS           TLF 40914647

ÅSE WRÅLID                    TLF 41283592

LIV BRUBAKK                  TLF 90549352

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN