Kva vi kan hjelpe deg med:

  • Arbeid med kommunale og regionale planar og utviklingsprosjekt
  • Kommuneplanen sin overordna samfunnsdel og arealdel
  • Kommunal planstrategi, samt reguleringsplanar der m.a. areal til næring, hytteområde, bustader osv blir avklara. 
  • Ansvarleg for fagplanar og styringsdokument på næringsområdet slik som næringsplan, vedtekter til næringsfond, arbeid med budsjett og økonomiplan, handlingsdelen av budsjett m.m.