Om me ikkje er til stades, ring helsestasjonen, tlf. 35075550, og me ringer attende, legg eventuelt att melding.

Helsesjukepleiar Anne Midtgarden, mobil 90893786

Helsesjukepleiar Ingunn Nygård, mobil 91004443

Sjukepleiar Hildegunn Håland, mobil 47603880

 

Ved akutt trong for hjelp, ring 113 eller ta kontakt med legekontoret (til venstre rundt huset).

Legekontor tlf. 35075560  Legekontoret har ope kl. 08.00 - 15.30, måndag – fredag.

Legevakt etter kl 15.30, Åmot i Vinje kommune, tlf 116117. Akutt hjelp ring 113.

Jordmorvakt i Seljord er døgnopen og kan nyttast om dykk treng det,  Tlf.  35021624