Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar under arbeid - kunngjering/høyring

Endring av reguleringsplan Høydalsmo aust - oppstart

Framlegg til endring av ein del av Høydalsmo aust inneber at store delar av det tidlegare regulerte campingarealet i starten av Slettemoen, blir regulert attende til friluftsområde. Den delen av tomta som er opparbeidd – tomt 2, blir føreslått regulert til byggjeområde for leilegheiter.

Høydalsmo