Tokke kommune høyrer til Vinje lensmannskontor.

Vinje lensmannskontor er underlagt Midt- og Vest-Telemark lensmannsdistrikt som igjen er underlagt Sør-Øst politidistrikt.

Det er oppretta ein eigen politikontakt for kvar kommune. Politikontakten er det daglege kontaktleddet med kommunane, og er rådgjevar innan kriminalitetsførebyggjande arbeid.

I Tokke kommune er det Bjørn Håvard Olsen som er politikontakt. Han vil i utgangspunktet ha kontordag på kommunehus på onsdagar, men dette kan variere.