Det gjer du enkelt gjennom å logge deg inn med bank id, på kommunen sine heimesider.

Når du har registrert din test vil du bli kontakta av smittesporingsteamet i kommunen.

Sjå meir informasjon på Tokke kommune si heimeside under fana Testing av Covid-19 her