Skulane i Tokke er MOT-skular, og i den samanheng kjem det representantar til Dalen for å halde føredrag for alle føresette, interesserte vaksne, trenarar osb. på Kulturhuset 16.aug, kl.18 – 20. Tema for føredraget er «Skulen som smafunnsbyggjar».

For meir info, sjå her: