Hjå legen får ein spørsmål om ein kan ta imot faktura på mobil eller om ein vil ha faktura tilsendt i posten utan gebyr. For dei som ynskjer faktura på mobil vil ein etter endt legekonsulstasjon få ein sms kor ein kan velje mellom 3 betalingsmåtar:

  1. Vipps
  2. Betal om 14 dagar - faktura
  3. Betal med kort

Ynskjer ein å betale med Vipps eller kort må fakturaen betalast innan 48 timar. Viss ein ikkje betalar innan 48 timar vert det automatisk sendt ut faktura med gebyr via epost (viss legekontoret har lagt inn di epostadresse)

Sjå her for meir informasjon