Frå og med 26. januar vil smittekarantene for husstandsmedlemmar og tilsvarande nære, bli erstatta med testing.

Les reglane til regjeringa  her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/testing-erstatter-smittekarantene-for-narkontakter/id2898321/