I veke 28, 29, 30, 31 og 32 held Tokke kommunehus ope frå kl. 10.00 - 14.00. Telefontid kl. 10.00 - 14.00.