Førebels er berre ein felles røystesetel/liste tilgjengeleg - der alle parti er oppført, og der du kryssar av for det partiet du vil røyste på.

Dei ordinære røystesetlane er venta å vere klare til førehandsrøystinga som opnar 10.august.