Dette gjeld for dei som er 75 år og eldre som ynskjer 4. dose, og for alle anbefala aldersgrupper som ynskjer 1., 2. eller 3. dose.

For dei som bur på institusjon og omsorgssenteret vert det sett opp eige tidspunkt for vaksinering på helsesenteret.

Folkehelseinstituttet anbefalar vaksinering med 4. dose til 65-74 åringane og 18-64 åringar med underliggjande risikotilstandar frå 1. september. Det vil kome informasjon om aktuelle drop-in dagar for dette på Tokke kulturhus etter kvart.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Tokke legekontor.

Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose - FHI

Koronavaksine - helsenorge.no