Lars Håvard Eriksen

Fastlege og kommuneoverlege

 

Spesialist i allmennmedisin

Spesialist i indremedisin

Spesialist i samfunnsmedisin

Medisinfagleg rådgjevar for kommunen

Smittevernlege

Godkjent veileder i allmennmedisin

 

Dordi Elise Flom

Fastlege

 

Spesialist i allmennmedisin

Ansvar for helsestasjon og skulehelseteneste

 

Gunnar Grøstad Johnson

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Petroleumslege

Tilsynslege sjukeheim

Arne Johansen

Vikar fastlege

 

Tilsynslege sjukeheim

Evy Katrin Aamlid

Avdelingsleiar helse

Irene Saltvoll

Sjukepleiar

Ellen Randi Mostøyl

Hjelpepleiar

 

Resepsjon

Sigrunn Aaland Taraldlien

Hjelpepleiar

 

Resepsjon